From: Alex Peralvarez Marin (Alex.Peralvarez_at_uab.cat)
Date: Wed Dec 16 2020 - 08:32:01 CST

vmd 1.9.4 rev 8

Timeline plugin is not working properly. As soon as I trigger any calculation analysis (sec. struc, salt bridge, rmsd, etc.), an error message pops-up and blocks vmd

Best regards,

Alex

[https://i.imgur.com/pvXdraR.png]<http://www.uab.cat> Alex Perálvarez-Marín, Ph.D.

Coordinador de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques

Assistant Professor in Biophysics
Biochemistry and Molecular Biology - Biophysics Unit
Center for Biophysical Studies - Institute of Neurosciences
School of Medicine - M0-105-D
Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain

+34 93 581 4504
www.uab.cat<http://www.uab.cat>

[https://www.uab.cat/vcard/ixs-id.png]<https://orcid.org/0000-0002-3457-0875>[https://www.uab.cat/vcard/ixs-lin.png]<https://www.linkedin.com/in/aperalvarez/>

Aquest missatge s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privada o confidencial. Si l'heu rebut per error, comuniqueu-nos-ho i destruïu-lo, i tingueu present que no teniu autorització per fer-ne cap ús.

Abans d'imprimir aquest missatge penseu en el medi ambient.